สุขภาพ

หมอยง แนะวิธีป้องกัน RSV หลังระบาดหนักในเด็ก แต่ย้ำเกิดได้กับทุกวัย

สุขภาพ

หมอยง เตือน  RSV ระบาดหนักในเด็กต่ำกว่า 5 ปี แต่ต้องป้องกัน เพราะ เกิดได้กับทุกวัย แนะดูแลความสะอาด ใส่หน้ากากอนามัย หากพบเด็กป่วยต้องปิดเรียนทันที

จากกรณีที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส RSV ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีเด็กป่วยแล้วทั่วประเทศนั้น

หมอยง หรือ ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan เผยว่า RSV ยังพบมีการระบาดอย่างมากในเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี สายพันธุ์ที่พบในปีนี้เป็น RSV-A ทั้งหมด ซึ่งต่างกับปีที่แล้ว พบทั้ง 2 สายพันธุ์คือ A และ B สายพันธุ์ย่อยของ A ที่พบจะเป็น ON1 ผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อนี้แล้ว ก็ยังเป็นอีกได้ การระบาดเริ่มเกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปิดเรียนเต็มรูปแบบ โดยพบมากในเด็กอนุบาล ตั้งแต่เดือนกันยายนมาจนถึงปัจจุบัน แนวโน้มของโรคยังไม่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับทุกปี ปีนี้จะมีการระบาดช้ากว่า

RSV

อาการสำคัญคือมีไข้และอาการของระบบทางเดินหายใจในเด็กที่มีอาการมากจะมีอักเสบของหลอดลม ทำให้หายใจเร็วหรือหอบ ในเด็กเล็กที่น้อยกว่า 1 ปีหากมีอาการปอดอักเสบร่วมด้วยได้ โรคนี้ไม่มียารักษา จะรักษาตามอาการหายได้เอง ปัจจุบันไม่มีวัคซีนในการป้องกัน

การป้องกันดีที่สุด คือดูแลเรื่องสุขอนามัยในเด็กเล็ก การล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย สำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่มีความจำเป็น เพราะเกิดได้กับทุกวัยแต่ในเด็กเล็กจะมีอาการมาก ทุกคนดูแลตัวเองจะป้องกันไม่ให้นำเอาเชื้อโรคไปสู่เด็กเล็ก

การติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นในโรงเรียนอนุบาล เด็กที่ป่วยหรือไม่สบายเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ ไม่ควรไปโรงเรียน เด็กอนุบาลที่อยู่รวมกัน ต้องได้รับการดูแลสุขอนามัย สถานที่ให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี ทำความสะอาดเครื่องใช้ของเล่นอยู่เป็นนิจ ถ้ามีการระบาดหรือมีผู้ป่วยหลายรายควรปิดชั้นเรียน